Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

«Γλώσσα και Τέχνη: Εικόνες και Ιστορίες»

Ίδρυση Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Γλώσσα και Τέχνη: Εικόνες και Ιστορίες»

Το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο: «Γλώσσα και Τέχνη: Εικόνες και Ιστορίες» απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των δύο πρώτων τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της 35ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, της 4ης και 5ης Περιφέρειας της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, της 17ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής και 3ης Περιφέρειας της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

Συμμετέχουν, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής (σχολική χρονιά 2017-2018) 150 εκπαιδευτικοί, με τις αντίστοιχες σχολικές τάξεις (30 νηπιαγωγοί και 60 εκπαιδευτικοί τάξεων του δημοτικού σχολείου (α΄ και β΄ δημοτικού) της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας και 30 νηπιαγωγοί και 30 εκπαιδευτικοί τάξεων του δημοτικού σχολείου (α΄ και β΄ δημοτικού) της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών). Κατά τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής (σχολική χρονιά 2018-2019) θα καταβληθεί προσπάθεια για διεύρυνση της συμμετοχής.

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Τα δικαιώματα του παιδιού

Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.) 

"Το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights of the Child). Η Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα.
Μια τέτοια συνθήκη αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων ή κρατών όπου όλοι συμφωνούν να υπακούουν στον ίδιο νόμο. Η Σύμβαση καθορίζει το εύρος των δικαιωμάτων τα οποία οφείλουν να απολαμβάνουν τα παιδιά οπουδήποτε. Θέτει τις βασικές προϋποθέσεις για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και είναι ο πρώτος παγκόσμιος, νομικά δεσμευτικός, κώδικας δικαιωμάτων των παιδιών στην ιστορία."

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990. Μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 193 χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν.2101/92.

Περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων:
Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.) 
Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)


(Unicef)

(Συνήγορος του παιδιού)


Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Λογοτεχνία και Ιστορία

Εισήγηση με θέμα: "λογοτεχνία και ιστορία, ψηφιακές διδακτικές διαδρομές" στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου "Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία", Θεσσαλονίκη 19-22 Οκτωβρίου 2017 στους χώρους του ΑΠΘ.

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος «Λογοτεχνία και Ιστορία, από το 1770 ως το τέλος του 20ού αιώνα» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών: Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Ειδικότερα, καταγράφεται η εννοιολογική διαμόρφωση του ιστορικού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της διδακτικής της ιστορίας με αναφορές στις παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές αξιοποίησής του. Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου υλικού εγγράφεται στις πολλαπλές προσπάθειες αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη συνομιλία της λογοτεχνικής και ιστορικής παραγωγής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η όλη προσπάθεια εκλαμβάνεται στην προοπτική συνύπαρξης δύο διαφορετικών τρόπων έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργίας που, εν δυνάμει, επιτρέπουν την άρθρωση ενός κοινού εγχειρήματος που επιδρά πολύπλευρα στη νοηματοδότηση των δύο επιμέρους παραμέτρων.

Οι σχέσεις λογοτεχνίας και ιστορίας είναι πολύπλευρες και πολύσημες και διαμορφώνουν ένα συνεχές πεδίο στο πλαίσιο των συχνών αλλαγών και τροποποιήσεων στο εσωτερικό των δύο αυτών διαφορετικών μορφών έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργίας. Οι συνεχείς διασυνδέσεις και διασταυρώσεις της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας έχουν καταστήσει, τα τελευταία χρόνια, χρήσιμα ασαφή τα όρια μεταξύ τους και επιτρέπουν την άρθρωση ενός κοινού εγχειρήματος που επιδρά πολύπλευρα στη νοηματοδότηση των δύο επιμέρους παραμέτρων. Προς αυτή την κατεύθυνση η συνέργεια των δύο γνωστικών αντικειμένων μπορεί να επιτρέψει σημαντικές διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην προοπτική διαμόρφωσης μαθησιακών περιβαλλόντων με την παροχή κατάλληλων ψηφιακών πόρων.

Παρουσίαση


Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

5 Οκτωβρίου 2017
Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

"Teaching in freedom, empowering teachers"

Με τη σκέψη στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον 
συναντώ το δάσκαλο να πασχίζει στη διαμόρφωση του κόσμου,
που αλλάζει και απλόχερα γεμίζει με χαρά τα όνειρά μας.ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα
ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα

(Οδυσσέας Ελύτης)Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Καλή Σχολική ΧρονιάΚαλή Σχολική Χρονιά
με υγεία και δύναμη!!!

Εύχομαι μια δημιουργική σχολική χρονιά, 
με την ενεργή εμπλοκή όλων 
για την ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών και ενδιαφερόντων κάθε σχολικής μονάδας, 
επενδύοντας στη δημιουργικότητα 
με τρόπους που αναδεικνύουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
και την καθιστούν μοναδική!!!

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Καλό καλοκαίρι!!!

Γιάννης Μόραλης, Καλοκαίρι (1984)"Ανεβήκαμε στα φτερά των χελιδονιών
για να κόψουμε λουλούδια από τον ουρανό.
Δεν έχει ο αγέρας του καλοκαιριού κανένα μυστικό για μας που περπατάμε ξυπόλυτοι στα χόρτα και μιλάμε στα τζιτζίκια τη γλώσσα του ήλιου."

Γιάννης Ρίτσος, Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριούο καλοκαίρι ο ουρανός διανυκτερεύει
οι μυρουδιές έχουν την παιδική μας ηλικία
μέσα στον ύπνο μας κοιμούνται τα πιο ωραία ταξίδια
κι εγώ δεν έχω αλλο όπλο απ' το να διηγούμαι ψεύτικες ιστορίες και να τις πιστεύω"

Τάσος Λειβαδίτης, Βιολέτες για μια εποχή"Τούτο το καλοκαίρι είτε το άλλο που θα 'ρθει
Δεν έχει σημασία πότε
Κάποιο καλοκαίρι τέλος πάντων θα ξαναγυρίσουμε
Πιο δυνατοί πιο μεστωμένοι
Eχοντας συνοψίσει το νόημα της πρώτης προσπάθειας
Πειθαρχώντας στη νοσταλγία του Αιγαίου"

Κλείτος Κύρου, Θα ξαναγυρίσουμε


Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους!!!

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Επιμορφωτική Ημερίδα

Πραγματοποίηση Παιδαγωγικής Επιμορφωτικής Ημερίδας Παιδαγωγικών και Διδακτικών προσεγγίσεων της 3ης Περιφέρειας Ν. Σερρών, η οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, στο Δ.Σ. Σκουτάρεως και ώρα 8.30΄-13.15΄.

Η Επιμορφωτική Ημερίδα με την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Περιφέρειας στη διάχυση παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη διαμόρφωση όρων συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύτιμη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία μπορεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό λόγο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που πασχίζει για τη διαμόρφωση των όρων του εκπαιδευτικού έργου, προσβλέπει στην αλληλοβοήθεια, στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση, υλοποιώντας στην πράξη όψεις της προσδοκώμενης κουλτούρας συνεργασίας και προσανατολισμού του εκπαιδευτικού έργου με την ανάδειξη και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δεν λειτουργούν υποδειγματικά, αλλά χαρακτηρίζουν και αναδεικνύουν την εγκατεστημένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Οι σύντομες παρουσιάσεις θα εστιάζουν στις επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και θα δοθεί χρόνος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην κατεύθυνση κατανόησης των προτεινόμενων πρακτικών και ανάδειξης όψεων της απαραίτητης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού μας έργου.

Τα θέματα της Ημερίδας:Παιδαγωγικός και διδακτικός σχεδιασμός εκπαιδευτικού έργου
Διαχείριση της σχολικής τάξης
Συναισθήματα ακαδημαϊκής επίτευξης
Παιχνίδια διαχείρισης συναισθημάτων
Διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών
Προγραμματισμός λειτουργίας σχολικού έτους 2017-2018


Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Επιμορφωτική Ημερίδα ΠΟΔΠ

Σε συνέχεια των δράσεων της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Σερρών, σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, μελών ΟΔΠ, όλων των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Σερρών.

Η Επιμορφωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης κ.κ. Μιχαηλίδη Γεώργιου, Πράμα Χρήστου, Τσιβά Αρμόδιου, Ρέλλου Μαρίας, Παρασκευά Παρασκευά, Παππού Αντώνιου, Καραβασίλη Ιωάννη, Παπαδανιήλ Μαρίας, της Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής Π.Ε. Σερρών κ. Γκουτρουμανίδου Παγώνας, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης και της ΠΟΔΠ Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Σερρών, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στο Πειραματικό Δ.Σ. Σερρών «Κ.Καραμανλής» και ώρες 8.30΄-13.15΄


«Φίλοι ή Εχθροί;»
Γκουτρουμανίδου Παγώνα - Χηδηρίδου Δέσποινα
10ο Νηπιαγωγείο Σερρών

«Σεβασμός της διαφορετικότητας»
Τσουλουφάς Νικόλαος - Κόκκορας Κωνσταντίνος
Δ.Σ. Πεντάπολης

«Γιατί μου τσαλακώνεις την καρδούλα;»
Βίσκα Ευαγγελία-Αγγελακοπούλου Ανθή
3ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου

«Τα Εκτάκια υιοθετούν Πρωτάκια. Ένα Πρόγραμμα αγάπης, τρυφερότητας και χαράς».
Βακούφη Στέλλα - Καγιάζη Χριστίνα - Μαυρίδου Μαρία
Δ.Σ. Νέου Πετριτσίου

«Η Σχολική Τάξη, η Σχολική Μονάδα και η Οικογένεια απέναντι στο σύγχρονο φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού (bullying)»
Διακοβασίλης Βασίλειος
Δ.Σ. Αλιστράτης

«Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με κάρτες σχετικές με τη διαχείριση περιστατικών βίας»
Παπακωνσταντίνου Αθανασία - Χρηστομάτη Ευδοκία
6o Δ.Σ. Σερρών

«Τα Βήματα για τη Ζωή»
Ευαγγελοπούλου Αριάδνη
29ο Νηπιαγωγείο Σερρών

«Ομαλή μετάβαση Μαθητών/-τριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο - Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων»
Λευθέρη Αργυρώ
Δ.Σ Ν. Ζίχνης

«Σχολικός εκφοβισμός»
Χατζηαγοράκη Σοφία, Παπαδιού Έλλη
7ο Δ.Σ. Σερρών

«Το φόβο μου τολμώ σε όλους να τον πω»
Τζίνη Ζαχαρούλα
Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου

«Βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης διαπολιτισμικών προγραμμάτων, ευρωπαϊκή ανάπτυξη του σχολείου»
Ζήσης Δελιοτζάκης, Σουλτάνα Δράμπα
20ό Δ.Σ. Σερρών

«Έχω φόβο, χαρά, θυμό, δε φοβάμαι να το πω!»
Μπόρτα Βασιλική - Γαρυφαλλίδου Ευμορφία
13ο Νηπιαγωγείο Σερρών

«Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους άλλους»
Καρρά Χρύσα – Κεσκινίδου Ζηνοβία
Δ.Σ. Βαλτοτοπίου

«Λύκε, Λύκε, είσαι εδώ;»
Μιντζιρίκη Αγάθη - Γκουτρουμανίδου Παγώνα
1ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου

«Εκδηλώσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού»
Φερδινάνδος Ευστράτιος, Μπούσιος Νικόλαος, Πάντσιου Τριανταφυλλιά, Ρουμελιώτη Μαρία
8ο & 25 Δ.Σ. Σερρών


Αφίσα Ημερίδας


Πρόγραμμα Ημερίδας


Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος


Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017

Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ξεκίνησε το 1974, σε μια προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση δράσεων προστασίας και διάσωσης της φύσης.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρα Περιβάλλοντος για φέτος, είναι:
«Συνδέοντας τους ανθρώπους με τη φύση, στην πόλη και στην εξοχή, από τους πόλους μέχρι τον ισημερινό.» 
(Connecting People to Nature – in the city and on the land, from the poles to the equator)


Μια ευχή για τη φύση γύρω μας
είναι μια ευχή για όλες και όλους μας

Ας επιτρέψουμε στη φύση να αναπνέει
με τον δικό της μοναδικό τρόπο

Ίσως, τότε, πλησιάσουμε
στην ηρεμία και στο νόημα
όλου του κόσμου


Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Ηνωμένα Έθνη:

Η ιστορία της «Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος»:


Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Διεθνής Ημέρα Μουσείων

"Η 18η Μαΐου είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι ο στόχος της καθιέρωσης της ΔΗΜ το 1977 ήταν να κάνει ευρύτερα γνωστή τη βασική αρχή του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, δηλαδή ότι τα μουσεία πρέπει να είναι φορείς πολιτιστικών ανταλλαγών για την ενίσχυση της μάθησης, για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, για την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων.

Η συμμετοχή στον εορτασμό μουσείων από όλο τον κόσμο αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2016 περισσότερα από 35.000 μουσεία σε 145 χώρες συμμετείχαν διοργανώνοντας ποικίλες εκδηλώσεις.

Για το 2017 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται».

Με την επιλογή του θέματος αυτού το ICOM επιθυμεί να αναδείξει τα μουσεία ως φορείς κοινωνικής ειρήνης, πιστεύοντας ότι η παρουσίαση αμφιλεγόμενων ή αμφισβητούμενων ζητημάτων μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την κοινωνική συμφιλίωση και την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων. Τα μουσεία μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση δύσκολων, αντιφατικών ή σύνθετων πτυχών της ανθρώπινης ιστορίας. Επιπλέον, ως χώροι διαμεσολάβησης και διαλόγου, έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην ειρηνική αντιμετώπιση τραυματικών ιστοριών, προσφέροντας πολλαπλές οπτικές και αναγνώσεις.

ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2017

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί φέτος την Παρασκευή 19 Μαΐου και ώρα 19:00, στα Καλάβρυτα, στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, το οποίο είναι το τιμώμενο μουσείο για το 2017, στο πλαίσιο της ειδικής θεματικής της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων."

      Το υλικό αντλήθηκε από τον ιστότοπο του
 "Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς
      Συμβουλίου Μουσείων": http://network.icom.museum/icom-greece/International Council of Museums (ICOM)
http://network.icom.museum/international-museum-dayΤετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Επιμορφωτικό ΠρόγραμμαΠραγματοποίηση Εξακτινωμένων Επιμορφωτικών Σεμιναρίων του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης για εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών:


Επιμορφωτικό πρόγραμμα 12 διδακτικών ωρών για τη διδακτική της ιστορίας

"Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας"


Τετάρτη 3/5/2017
Δευτέρα 8/5/2017
Τετάρτη 10/5/2017


Επιμορφωτικό υλικό: 

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Καλό Πάσχα

Τα αβγά της Λαμπρής
Απόστολος Γεραλής, 1938
Άσμα μικρό

«Χάθηκε αυτός ο οδοιπόρος.
Είχε συνάξει λίγα φύλλα
ένα κλαδί γεμάτο φως
είχε πονέσει.
Και τώρα χάθηκε…
Αγγίζοντας αληθινά πουλιά στο έρεβος
αγγίζει νέους ουρανούς
η προσευχή του μάχη.
Έαρ μικρό έαρ βαθύ έαρ συντετριμμένο».

Νίκος Καρούζος


«Η υψηλότερη μορφή της άνοιξης που ξέρω: μια ελληνική Μεγάλη Εβδομάδα»
Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, Βʼ 


Καλή Ανάσταση,
με υγεία, χαρά και ευτυχία!!!